ostanimo u kontaktu

Politika

Koje izmene zakona vlast predlaže opoziciji pred sastanak o izbornim uslovima

Objavljeno

-

Vladajuća većina pripremila je radne verzije izmena pet zakona na osnovu preporuka ODIHR, o kojima namerava da diskutuje sa predstavnicima poslaničkih grupa na sastanku zakazanom za četvrtak u 10 časova u Skupštini Srbije.

Kako je navedeno u pozivu poslaničkim grupama, u fokusu sastanka biće radne verzije izmena zakona koje je u svrhu primene preporuka ODIHR pripremila Radna grupa Vlade Srbije. Predsednica parlamenta uputila je molbu učesnicima sastanka da za sastanak pripreme sve eventualne komentare i predloge za izmene i/ili dopune dostavljenih radnih verzija izmena zakona, kako bi na sastanku bili definisani njihovi konačni tekstovi.

Komentarišući predložene izmene pet zakona, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepića upitala je „ko je ikada igde video da se zakoni o izborima menjaju nakon što su oni raspisani“.

„Osmog aprila nam je poslala izmene pet zakona o (raspisanim) izborima. Ko je ikada igde video da se zakoni o izborima menjaju nakon raspisanih izbora“, upitala je Tepić.

U nastavku možete pogledati predloge izmena svih pet zakona.

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti

Prva zakonska izmena tiče se finansiranja izborne kampanje, kojom je predloženo da se zakonom koji uređuje tu materiju uklone obaveza polaganja izbornog jemstva za političke stranke i grupe građana koje nisu bile zastupljene u Narodnoj skupštini, Skupštini Vojvodine ili skupštini jedinice lokalne samouprave.

Političke stranke i grupe građana izuzete od obaveze polaganja izbornog jemstva, koje na izborima ne osvoje najmanje jedan odsto važećih glasova, odnosno najmanje 0,2 odsto važećih glasova ako predstavljaju i zastupaju interese nacionalne manjine, dužne su da izvrše povraćaj primljenih sredstava iz javnih izvora u roku od 30 dana od dana donošenja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, predloženo je izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Predloženo je da se izmene zakona donesu po hitnom postupku, kao i da stupe na snagu već sledećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, iz razloga što je potrebno „blagovremeno uspostaviti uslove za sprovođenje predstojećih izbora, kako bi svi politički subjekti mogli da finansiraju izbornu kampanju u skladu sa zakonom“.

Zakon o sprečavanju korupcije

U preporuci broj 17 iz Izveštaja ODIHR navedno je, između ostalog, da bi Zakon o sprečavanju korupcije trebalo izmeniti kako bi se zahtevalo od Agencije da „promptno objavljuje svoje odluke o kršenju Zakona o sprečavanju korupcije tokom izbornih kampanja, zajedno sa svim povezanim žalbama“.

U cilju ispunjavanja navedene preporuke predložena je odgovarajuća izmena člana 85. Zakona o sprečavanju korupcije koji uređuje javno objavljivanje odluka Agencije za sprečavanje korupcije.

Izmenom tog zakona uvodi se obaveza za Agenciju da na svojoj internet stranici objavi izreku i sažeto obrazloženje prvostepene, odnosno konačne odluke, donete u postupku povodom povrede odredaba tog zakona učinjene za vreme izborne kampanje, kao i žalbu na prvostepenu odluku, i to u roku od 24 časa od donošenja odluke, odnosno prijema žalbe.

Predloženo je i da u slučaju da je konačnom odlukom donetom u postupku povodom povrede odredaba tog zakona učinjene za vreme izborne kampanje, javnom funkcioneru izrečena mera zbog povrede zakona, izreka i sažeto obrazloženje te odluke objavljuju se i u „Službenom glasnikuˮ.

Zakon o izboru narodnih poslanika

Predloženo je da se preformulišu dosadašnje nadležnosti Republičke izborne komisije u vezi sa obukama, tako što se uvodi obaveznost obuke za rad u lokalnim izbornim komisijama i biračkim odborima kao uslov za predlaganje, odnosno imenovanje u ove organe za sprovođenje izbora.

RIK bi bio nadležan za organizovanje i sprovođenje obuke, koja bi se odnosila kako na sprovođenje izbora za narodne poslanike, tako i na izbore za odbornike skupština opština i gradova.

Predlaže se i izmena dosadašnjeg pravila prema kojem je birač svojim potpisom mogao da podrži samo jednu izbornu listu kandidata za narodne poslanike, te da se propiše mogućnost da birač podrži više izbornih lista, u skladu sa preporukama ODIHR i smernicama Venecijanske komisije.

U skladu sa preporukom ODIHR broj 12, predloženo je brisanje odredbe o tome da se, u određenim slučajevima, podneta izborna lista odbija bez mogućnosti da njen podnosilac otkloni nedostatak koji je osnov za odbijanje izborne liste.

Predloženi su i konkretniji osnovi i kriterijumi za donošenje odluke Republičke izborne komisije o tome da li će nekoj izbornoj listi utvrditi položaj izborne liste nacionalne manjine, odnosno da li će odbiti predlog za utvrđivanje tog položaja ako utvrdi da se radi o pokušaju zloupotrebe ovog prava.

„Republička izborna komisija rešenjem odbija predlog da se određenoj izbornoj listi utvrdi da ima položaj izborne liste nacionalne manjine ako naziv izborne liste ne sadrži naziv političke stranke nacionalne manjine koja podnosi izbornu listu ili ne sadrži naziv nacionalne manjine, ako je nosilac liste ili kandidat za narodnog poslanika na toj izbornoj listi lice za koje je opštepoznato da je član ili da je bio član druge političke stranke koja nije politička stranka nacionalne manjine, ili da je društveno ili politički aktivan ili je bio aktivan po pitanjima koja nisu povezana sa nacionalnim manjinama ili zaštitom i poboljšanjem njihovih prava ili ako se utvrde druge okolnosti koje nesumnjivo ukazuju na nameru da se izigra zakon“, precizirano je u predlogu.

Zakon o lokalnim izborima

Usvajanje izmena Zakona o lokalnim izborima usko je povezano sa usvajanjem Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, jer se rešenja u oba predloga zakona zasnivaju na istim preporukama iz izveštaja ODIHR.

Reč je o sprovođenju standardizovane obavezne obuke za rad u lokalnim izbornim komisijama i biračkim odborima, zatim o mogućnosti da birač podrži više izbornih lista, kao i utvrđivanju položaja izborne liste nacionalne manjine.

Zakon o Ustavnom sudu

Predloženim izmenama Zakona o Ustavnom sudu propisuje se rok od osam dana da nadležni organ za sprovođenje izbora dostavi Ustavnom sudu odgovor i potrebne izborne akte, odnosno dokumentaciju, koji su neophodni za vođenje postupka po zahtevu za odlučivanje o izbornom sporu.

Pored toga, dodaje se i stav kojim je propisano da je Ustavni sud dužan da odluči o zahtevu za odlučivanje u izbornom sporu u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva Ustavnom sudu. Predlog je u skladu sa preporuci broj 24, u kojoj je navedeno da bi Zakon o Ustavnom sudu trebalo da predvidi razumno kratke rokove za postupanje Ustavnog suda po zahtevima za odlučivanje u izbornom sporu.

Predlaže se i izmena odredbe kojom se rok za održavanje ponovnih izbora, u slučaju kada je odlukom Ustavnog suda izborni postupak poništen u celini ili delimično, produžava sa deset dana na 30 dana od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu.

(N1)

Politika

U Skupštini Srbije nastavljena rasprava o izboru nove vlade

Objavljeno

-

Poslanici Narodne skupštine nastavili su danas raspravu o izboru nove Vlade Srbije, a u parlamentu su mandatar Miloš Vučević, kao i kandidati za ministre.

Poslanici su sinoć završili rad oko 21.30 časova, a tokom rasprave svoju podršku za izbor vlade su najavili poslaničke grupe vladajuće koalicije – JS, PUPS, SVM, SDPS, dok je opozicija kritikovala predloženi sastav vlade.

Mandatar za sastav vlade Miloš Vučević predstavio je juče ekspoze i sastav vlade, a poručio je da će ovo biti vlada kontinuiteta, da će članstvo Srbije u EU biti i dalje spoljnopolitički prioritet, te da će najveći izazov biti očuvanje suvereniteta i celovitosti, odnosno borba za KiM.

pročitaj više

Politika

Skupština danas raspravlja o izboru nove vlade, Vučević podnosi ekspoze

Objavljeno

-

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić sazvala je za danas posebnu sednicu na čijem dnevnom redu je izbor vlade i polaganje zakletve predsednika i članova Vlade Srbije.

Mandatar za sastav vlade Miloš Vučević izneće na sednici, koja počinje u 12.00 sati, program i predložiti sastav vlade.

Vučević je juče saopštio imena 31 člana svog kabineta koje će predložiti parlamentu, a među kojima ima osam novih ličnosti, dok će tri osobe posle izvesnog vremena ponovo biti u vladi. Vučević je predložio i da nova vlada ima četiri potpredsednika i pet ministara bez portfelja.

pročitaj više

Politika

Maja Gojković mandatarka za sastav nove Vlade Vojvodine

Objavljeno

-

Maja Gojković biće mandatarka za sastav nove Vlade Vojvodine, saopštio je predsednik SNS Miloš Vučević na konferenciji za štampu.

Kako je naveo, ona je dobila jednoglasnu podršku.

„Što se tiče stranke, Maja Gojković dobila je mandat za sastav Pokrajinske vlade, tu je nešto duži rok, ako se ne varam, 9. maj, za izbor. Već danas će krenuti da razgovara sa poslaničkim grupama u Skupštini Vojvodine radi formiranja buduće Vlade i želim joj puno uspeha“, rekao je.

(N1)

pročitaj više

Politika

Vučević saopštio ko će sve biti u novoj Vladi Srbije

Objavljeno

-

Predsednik Srpske napredne stranke i mandatar za sastav nove Vlade Srbije Miloš Vučević predložio je imena novih ministara u Vladi Srbije.

To su:

Siniša Mali, prvi potpredsedniik vlade i ministar finansija

Ivica Dačić, potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova

Irena Vujović, potpredsenik Vlade i ministar zaštite životne sredine

Aleksandar Vulin, potredsednik Vlade

Adrijana Mesarović, ministarka privrede

Aleksandar Martinović, ministar poljoprivrede

Goran Vesić, ministar građevine

Dubravka Đedović Hajdanović, ministarka energetike

Tomislav Momirović, ministar unutrašnje i spojne trgovine

Maja Popović, ministarka pravde

Jelena Žarić Kovačević, ministarka državne uprave

Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska prava

Bratislav Gašić, ministar odbrane

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova

Tanja Mišćević, ministrka za evropske integracije

Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete

Zlatibor Lončar, ministar zdravlja

Nemanja Starović, ministar za rad i zapošljavnje

Zoran Gajić, ministar sporta

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigiu o porodici i demografiji

Nikola Selaković, ministar kulture

Jelena Begović, ministarka nauke

Husein Memić, ministar turizma i omladine

Dejan Ristić, ministar informisanja

Darko Glišić, ministar za javna ulaganja

Novica Tončev, Đorđe Milićević, Nenad Popović, Usame Zukorlić i Tatjana Macura – ministri bez porfelja

Osam novih ministara

Vučević je rekao da je među ministrima, kojih je ukupno 31, njih osam koji nikada nisu bili ministri.

Dodao je i da su čak 10 članova nove vlade žene.

„U suštini imamo jednu trećinu ministara koji nisu bili u sastavu kabineta Brnabić. Što se tiče nestranačkih ličnosti, predložili smo četiri ličnosti koje nisu pripadnici ili članovi ijedne političke stranke“, rekao je Vučević.

Naglasio je da će predložiti predsednici Skupštine Ani Brnabić da sutra bude sednica na kojoj će se raspravljati o sastavu nove Vlade.

Vučević se obratio medijima posle sednice Predsedništva.

„Neće biti moguće glasanje po mestu boravišta“

Miloš Vučević istakao je i da za predstojeće lokalne izbore neće biti moguće glasanje po mestu boravišta, kao što je to bilo moguće za republičke izbore.

„Ja mislim da to nije moguće, ako smem da se nadovežem. To je bilo moguće samo za republičke izbore, kada je neko sprečan da glasa na svom mestu, pošto je Srbija jedinstvena biračka jedinica, jedinstvena biračka teritorija“, rekao je Vučević odgovarajući na pitanja novinara.

On je objasnio da je to definisano od strane RIK-a, da bi se ljudi, pre svega studenti i ljudi koji nisu u svom mestu gde inače žive, mogli da glasaju na parlamentarnim izborima.

„A sve jedno je da li glasate u Subotici ili Vranju za republičke izbore, pošto je jedna izborna jedinica. I isto vam je glas u Somboru, ili Boljevcu, ili u Prijepolju, Novom Pazaru, ili u Kikindi, ili u Kragujevcu“, rekao je on.

Naglasio je da je ovo bila mogućnost isključivo za republičke izbore.

„Čak smo imali situaciju da onda ne mogu da glasaju za pokrajinske izbore. Jer je to samo bila mogućnost za republičke izbore. Evo, neko se prijavio ko inače u Subotici glasa, da glasa u Pančevu. Mogao je da glasa za republičku listu, a nije mogao da glasa za pokrajinsku listu. Nije mogao da se vrati u Suboticu pa da glasa ponovo za pokrajinsku listu“, dodao je Vučević.

Ko je sve bio na sastanku

Pored Miloša Vučevića, na sastanku su bili potpotpredsednik Glavnog odbora Vladimir Orlić i potpredsednica Glavnog odbora SNS i poverenica za Beograda Ana Brnabić.

Predsedništvu su prisustvovali i potpredsednici Glavnog odbora SNS Irena Vujović, Siniša Mali, Nevena Đurić, Nikola Selaković, Jorgovanka Tabaković, kao i predsednik izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

Članovi Predsedništva su Goran Vesić, Milenko Jovanov, Bratislav Gašić, Darija Kisić, Vladimir Đukanović, Aleksandar Martinović, Tomislav Momirović, Jelena Tanasković, Sandra Božić, Mirsad Đerlek, Sanja Radojević Škodrić, Marko Đurić, Petar Petković, Zlatibor Lončar, Nebojša Stefanović, Goran Cvetanović, Biljana Pantić Pilja, Dragana Sotirovski, Boško Ničić, Milan Đurić, Maja Gojković, Arno Gujon i drugi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će buduća Vlada Srbije biti formirana za dva dana i da će je činiti oko 33 do 35 odsto potpuno novih ljudi.

„Negde oko 33 do 35 odsto ljudi će biti potpuno novi koje nikada niste videli ni u jednoj vladi, što je neverovatna promena imajući u vidu da je reč o vladi kontinuiteta“, rekao je Vučić sinoć u obraćanju građanima.

(N1)

pročitaj više

Politika

Brnabić: Vlada će biti izabrana do 6. maja, bojkot izbora ne postoji

Objavljeno

-

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će nova vlada biti izabrana do 6. maja, kada je i rok, i da su izbori zakazani za 2. jun „najozbiljni izbori do sada“.

„To su izbori gde oni (opozicija) sve što se dešava Srbiji gledaju kao svoju priliku, oni imaju vremena za kampanju, ali predsednik države Aleksandar Vučić apsolutno nema, iako njemu ljudi najviše veruju, zato što se bavi pitanjima od nacionalnog interesa“, rekla je Brnabić za TV Prva.

Ona je među pitanja od nacionalnog interesa kojima se Vučić bavi, navela i Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Brnabić je rekla da „bojkot izbora ne postoji“ i da ih niko u opoziciji neće bojkotovati.

„Izvukli su se na to da njihovi lokalni odbori mogu da kažu gde hoće (da učestvuju) ili neće. Niko ne bojkotuje izbore. U Novom Sadu svi idu zajedno i u nekim drugim lokalnim samoupravama. Tamo gde oni vide da su slabi oni tu neće da izađu jer kao fol bojkotuju izbore, a tamo gde misle da su malo jači tamo će da izađu zato što kao tamo ne bojkotuju izbore. Dakle, ne postoji bojkot“, rekla je Brnabić.

Ona je navela da je njen „generalni zaključak“ iz razgovara sa opozicijom o izbornim uslovama da se samo vlastima žuri i da žele da se spusti tenzija u društvu, dok se drugoj strani, kako je rekla, „ne žuri nigde“.

(Beta)

pročitaj više

U TRENDU