ostanimo u kontaktu

Srbija

“Skromni po obimu proizvodnje i profitu, a važni za društvo”: Kako se u Srbiji razvija socijalno preduzetništvo

Objavljeno

-

Procenjuje se da je u Srbiji između 400 i 500 socijalnih preduzeća čiji su osnivači uglavnom udruženja. Trenutno je u Agenciji za privredne registre registrovano 16 pravnih lica sa statusom socijalnog preduzetništva. U APR-u za Euronews Srbija navode da taj status imaju tri privredna društva, jedna turističko socijalna zadruga i 12 udruženja.

Iako je zakon o socijalnom preduzetništvu stupio na snagu 15. februara prošle godine, a registracija socijalnih preduzeća omogućena od 15. novembra 2022, Srbija još nema strategiju razvoja socijalnog preduzetništva. To je razlog zašto se mali broj onih koji posluju na tim principima registruje u APR-u.

Strategiju je trebalo da usvoji vladin Savet za socijalno preduzetništvo koji se dugo nije sastajao.

Predsednica Udruženja za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća” Anica Spasov, koja je učestvovala u pripremi zakona, kaže za Euronews Srbija da je taj propis bio potreban da bi se definisalo na koji način sektor socijalnog preduzetništva može da očekuje podršku od sistema i od društva, s tim da postoje i evropski fondovi koji su takođe zainteresovani za finansiranje socijalnog preduzetništva.

“Zakon za koji smo se deset godina borili da se donese, konačno je donet. Međutim, donet je sa idejom da se precizira kroz rad vladinog saveta, da se uredi način finansiranja, poslovanja, prijave, odjave, kontrole izveštavanja, sve ono što je potrebno da bi se uredio taj segment naše privrede. Od donošenja zakona imali smo jedan sastanak saveta, eventualno dva, više od godinu dana nismo imali nijedan sastanak saveta”, rekla je Spasov.

Ona kaže da je taj zakon, koji je donet sa idejom da olakša poslovanje, finansiranje i vidljivost socijalnih preduzeća u društvu, ostao samo na papiru bez tih neophodnih stavki koje su važne da se socijalno preduzetništvo promoviše.

“Bio je dogovor da se svako ko se oseća kao socijalno preduzeće prijavi, a da onda savet kontroliše njihov rad, izveštaje na kvartalnom i godišnjem nivou na osnovu čega bi taj savet rekao – da, ovo jeste socijalno preduzeće, ovo nije socijalno preduzeće. To je sve izostalo”, rekla je Spasov.

Šta je socijalno preduzetništvo?

Socijalno preduzetništvo je usmereno na rešavanje društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva, piše u zakonu. To je poslovanje u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa.

To se, između ostalog, ostvaruje kroz proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), radnu integraciju i poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica.

Direktorka Koalicije za razvoj solidarne ekonomije Dina Rakin kaže za Euronews Srbija da su udruženja prepoznala priliku da kroz ovaj vid aktivnosti obezbede održivost i udruženja, ali s druge strane i usluga jer se socijalna preduzeća bave uslugama socijalne zaštite vrlo često i pružaju podršku ranjivim kategorijama stanovništva.

“Njima nije nužno fokus samo zapošljavanje već pružanje kvalitetnijih usluga kao i osmišljavanje drugih vidova socijalnog uticaja, kao što je pitanje zaštite životne sredine”, rekla je Rakin.

Kako funkcioniše “Naša kuća”

“Naša kuća” funkcioniše kao udruženje građana i posluje po principima socijalnog preduzetništva ali nije registrovana u APR kao takvo preduzeće.

“Zašto bih se registrovala jer sem te registracije nema ko da vrši kontrolu i da da dozvolu ministarstvu za odobravanje novca”, kaže Spasov. 

Ona navodi da nemaju nikakvu finansijsku podršku ni sa lokalnog ni sa republičkog nivoa i da se finansiraju kroz projekte i kroz prodaju proizvoda koje prave.

“Po zakonu o udruženjima mi imamo pravo da prijavimo jednu privrednu delatnost koja nama donosi neku dobit koju mi ponovo ulažemo u podizanje kapaciteta rada i uslova za rad korisnika. Naša kuća je udruženje roditelja i mi pružamo podršku ljudima sa razvojnim teškoćama da se osposobe za rad, da se socijalizaciju, osamostale. Imamo dnevni boravak gde dolaze korisnici, nekoliko proizvodnih linija i to je sve usmereno ka njihovom što lakšem uključivanju u društvo, u zajednicu”, kaže Spasov.

Naša kuća ima “kuhinju na točkovima” za pripremanje obroka i proizvodnju kartonske ambalaže. 

“Malo smo ušli i u oblast ekologije, imamo ručnu proizvodnju papira. Čitava Srbija nam prikuplja prazne pakalice cigareta koje prerađujemo i ručno pravimo papir koji koriste slikari i umetnici. Na tržištu je jako cenjen i skup”, rekla je ona.

“Naša kuća” u stafu ima osmoro zaposlenih, a od 25 korisnika, dvoje je zaposleno, dok ostali rade sat-dva u zavisnosti od toga koliko mogu da doprinesu. 

U šta se ulaže profit socijalnih preduzeća?

Privredni subjekti sa statusom socijalnog preduzetništva, kako se navodi u zakonu, imaju obavezu da najmanje 50 odsto dobiti reinvestiraju u interne programe podrške društveno osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, odnosno u programe aktivnosti usmerene na rešavanje problema zajednice.

Rakin objašnjava da socijalna preduzeća moraju da budu održiva na tržištu. Ona kaže da višak prihoda nad rashodima ne služi za bogaćenje osnivača već socijalno preduzeće taj višak dalje investira u razvoj svojih usluga i donira zajednici.

Ona kaže da profit ima neku funkciju da, na primer, neka usluga koja treba da se pruža marginalizovanim grupama ne bude prekinuta ili da se proizvede neki proizvod koji pravi manju štetu za životnu sredinu i zajednicu.

“Motiv za osnivanje socijalnih preduzeća je to da želimo da se bavimo društvenim problemom. To je naš fokus i sve svoje resurse ka tome usmeravamo. Ljudi su plaćeni za svoj rad, kao u bilo kom preduzeću. Kad pokrijete sve troškove, ono što ostane koristi se za razvoj usluga i programa u zajednici koji rešavaju određene probleme u društvu. Sve su to skromni obimi proizvodnje i profita ali socijalna preduzeća obavljaju važnu ulogu u društvu“, rekla je Rakin.

Kakva je podrška socijalnom preduzetništvu?

Kako je utvrđeno zakonom, sredstva za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva i za podršku radnoj integraciji pripadnika društveno osetljivih grupa obezbeđuju se iz republičkog, pokrajinskog i budžeta jedinica lokalne samouprave, poklona i donacija.

Spasov kaže da u vreme kada je donet zakon nisu bila predviđena sredstva za finansiranje socijalnih preduzeća. Ističe da je za razvoj socijalnog preduzetništva ključna podrška države koja je, kako navodi, izostala.

“Bila je priča da će lokalne samouprave biti obaveštene da mogu javne nabavke da se koriste za razvoj socijalnog preduzetništva. To se nije dogodilo, lokalne samouprave samo su informativno obaveštene, ali ne postoje precizna uputstva kako mogu socijalna preduzeća da konkurišu kod javnih nabavki”, rekla je Spasov. 

Ona je navela da je Vojvodina vrlo zainteresovana da radi na implementaciji zakona.

Tako je krajem septembra Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam objavio javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekonomije AP Vojvodine u 2023. u ukupnom iznosu od 10 miliona dinara. Ta sredstva namenjena su za refundaciju troškova nabavke opreme i mašina.

Prijava na konkurs trajala je do 16. oktobra, a pravo učešća imala su pravna lica registrovana za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, socijalne zadruge koje posluju radi ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, kao i preduzetnici i privredna društva koji su stekli status socijalnog preduzetništva.

Kakva su iskustva u Evropi?

Spasov kaže da mnogi ne razumeju šta su socijalna preduzeća i povezuju ih sa nekom socijalom i socijalnim davanjima i sa zapošljavanjem socijalno ugroženih ljudi.

“Kad čuju ljudi socijalno, pomisle – to su oni koje su svi zaboravili ili svi ih nešto pomažu, prosto prosjače od jednog do drugog. Aposlutno nije tako”, rekla je ona.

Spasov kaže da socijalna preduzeća na evropskom tržištu apsorbuju veliki broj radne snage koja je u vreme prebrze digitalizacije i tehnološkog razvoja ostala bez posla.

“Mnogi ljudi ne mogu da prate taj tehnološki razvoj i mogu da rade neke jednostavnije poslove i da privređuju. To su firme koje su male, mogu da se prilagođavaju tržištu i opstaju u svim vremenima. Naravno da veliki broj osoba sa invaliditetom i teško zapošljivi mogu da nađu posao i da koliko toliko privređuju za sebe i svoju zajednicu”, rekla je Spasov.

Ona navodi da je drugi aspekt socijalnog preduzetništva – očuvanje životne sredine.

“Sve su to neke stvari koje pokrivaju ova preduzeća i to u normalnom svetu jako dobro funkcioniše. Tako se mobilišu resursi u zajednici, pokreću se ljudi koji su usamljeni koji bi mogli nešto da rade, a ne znaju šta i kako, onda odlaze udružuju se i privređuju. Oni se tako bolje osećaju, donose neki dohodak i utiču i na BDP ali i na sopstveni život”, kaže Spasov.

I dok Spasov navodi da doprinos socijalnih preduzeća BDP-u u Evropi iznosi osam odsto, a da više od 13 miliona ljudi radi u socijalnom preduzetništvu koje pruža uslugu za više od 100 miliona ljudi, Rakin kaže da je prema istraživanju iz 2012. procena bila da je doprinos socijalnih preduzeća BDP-u 0,2 odsto što je, kaže, izuzetno malo u poređenju sa Evropom.

Rakin je rekla da je ogroman potencijal za razvoj tog sektora koji je, kako je navela, izuzetno razvijen u Italiji, Austriji i Francuskoj.

“U Italiji taj sektor razvijaju kroz socijalne kooperative, gde se jedne bave zapošljavanjem ranjivih grupa, druge se bave pružanjem usluga ili su mešovite. U Austriji su se fokusirali na održive koncepte poput zaštite životne sredine, na smanjenje zagađenja, nemaju zakon ali imaju mnogo takvih incijativa. Francuska ima ministarstvo zaduženo za socijalnu i solidarnu ekonomiju, to je kod njih izuzetno razvijeno. U Velikoj Britaniji je taj koncept kroz malo preduzetništvo poprilično razvijen. Skandinavske zemlje imaju jak sistem socijalne zaštite, mada ima i kod njih takvih primera”, rekla je Rakin.

(Euronews.rs)

pročitaj više
Kliknite da bi ste komentarisali

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

Politika

Utvrđena zbirna izborna lista za parlamentarne izbore

Objavljeno

-

N1

Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu za parlamentarne izbore 17. decembra, na kojoj se nalazi 18 lista sa ukupno 2.818 kandidata za poslanike.

Pod rednim brojem jedan na glasačkom listiću će biti koalicija koju predvodi Srpska napredne stranka, broj dva je koalicija oko Socijalističke partije Srbije, treća je Srpska napredna stranka, četvrta Nacionalno okupljanje (Dveri i Zavetnici), a na petom mestu je koalicija NADA (Novi DSS i Pokret obnove kraljevine Srbije).

Na broju šest na izbornom listiću je Savez vojvođanskih Mađara, sedam je koalicija Srbija protiv nasilja, osam Stranka pravde i pomirenja – Usame Zukorlić, deveta je Stranka demokratske akcije Sulejmana Ugljanina, a deseta Zajedno za budućnost i razvoj – Koalicija za mir i toleranciju.

Narodna stranka je 11. na glasačkom listiću, 12. je koalicija Dosta je bilo – Socijaldemokratska stranka, a sledi manjinska lista Albanaca sa juga Srbije „Politička borba Albanaca se nastavlja“, na čijem čelu je Šaip Kamberi.

Izborna lista „Mi – glas iz naroda“, na čijem čelu je Branimir Nestorović je na 14. mestu, 15. je „Srbija na Zapadu – da se struka pita, 16. Ruska stranka, 17. je lista na čijem čelu je Čedomir Jovanović, a poslednja na listiću je „Albanska demokratska alternativa – Ujedinjena dolina“.

(FoNet)

pročitaj više

Srbija

Održan Virtuelni sajam zapošljavanja, učestvovalo više od 100 kompanija

Objavljeno

-

U organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) održan je drugi Virtuelni sajam zapošljavanja (VSZ) na inovativnoj web platformi na kojoj je učestvovalo više od 100 kompanija iz Srbije sa pozicijama za 4.413 izvršilaca.

Organizacijom ovog onlajn događaja, NSZ se pridružila procesima digitalizacije i unapređenju informaciono-komunikacionih tehnologija.

Direktor NSZ Zoran Martinović rekao je da ta služba nakon prvog VSZ koji je uspešno organizovan u maju 2021, nastavlja da radi na digitalizaciji usluga sa ciljem da se one učine dostupnijim nezaposlenima i teže zapošljivim licima i da se na taj način dodatno podstakne njihova aktivnost u traženju posla, ali i da se upoznaju sa brojnim mogućnostima za dodatne edukacije i usavršavanje veština.

pročitaj više

Srbija

MUP upozorio građane šta nikako da ne čine prilikom kupovine automobila

Objavljeno

-

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su M. J. (39) u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je na teritoriji Srbije izvršio više krivičnih dela prevara, saopšteno je iz policije.

„Sumnja se da je od maja do novembra ove godine, na jednom sajtu oglašavao na prodaju vozila navodno uvezena iz inostranstva, lažno se predstavljao i ugovarao prodaju, zahtevajući da mu kupci pre isporuke uplate avans u iznosu od 3.000 do 7.000 evra, što su oni i učinili. M. J. je potom, kako se sumnja, menjao brojeve telefona i prekidao komunikaciju sa oštećenima kojima vozila nikad nisu isporučena“ stoji u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

„Pozivamo građane koji su oštećeni na isti ili sličan način da se jave u Policijsku upravu za grad Beograd ili na broj telefona: 011/279-84-09“, istakli su iz MUP-a.

Oni su takođe upozorili građane da prilikom kupovine vozila iz uvoza i posredstvom sajtova novac ne uplaćuju avansno, da izbegavaju oglase u kojima je kupoprodajna cena mnogo niža u odnosu na tehničke karakteristike, godinu proizvodnje i stanje vozila, kao i da ne uplaćuju novac bez ličnog kontakta sa prodavcem i bez prethodnog pregleda vozila, uz prateću dokumentaciju.

(N1)

pročitaj više

Srbija

Klačar prognozira izborne rezultate: Pet lista prelazi cenzus, ali su i ove dve važni igrači

Objavljeno

-

U finišu kampanje političke stranke će iskoristiti sve svoje adute i u naredne dve nedelje do izbora intenzivirati aktivnosti, ali je još rano za precizne prognoze koje će sve stranke preći cenzus i ući u parlament, kaže izvršni direktor CeSID-a Bojan Klačar.

– Ono što sa sigurnošću u ovom momentu možemo reći je da će koalicija oko Srpske napredne stranke biti vodeća koalicija, da će osvojiti najveći broj glasova, a da će cenzus preći sasvim sigurno njihov koalicioni partner, Socijalistička partija Srbije – rekao je Klačar za Tanjug.

On je ocenio da će opoziciona lista “Srbija protiv nasilja” na izborima verovatno biti drugoplasirana po broju glasova, kao i da se očekuje da će obe desno orijentisane političke liste preći cenzus – lista Nacionalnog okupljanja i lista okupljena oko Novog DSS.

– Za sve ostale stranke i koalicije moramo da budemo strpljivi u pogledu procena. Cenzus je nizak, od tri posto, on je dostižan, međutim, u ovom momentu je rano za prognozu – napomenuo je Klačar.

Prema njegovom mišljenju, treba obratiti pažnju na dve liste kada je reč o izbornim rezultatima, a to su “Dobro jutro Srbijo”, lista SDS-a i Dosta je bilo i Narodna stranka Vuka Jeremića.

– One su svakako veoma važni igrači na političkoj sceni i svakako i dalje u borbi za prelazak cenzusa – ocenio je Klačar.

“Slede organizovanje velikih događaja”

Klačar smatra i da predizborna kampanja nije dinamična onoliko koliko se očekivalo, ali da će se u naredne dve nedelje intenzivirati kroz organizovanje velikih događaja i plasiranje političkih oglasa, ali i kroz rad na terenu.

– Verovatno će vladajuća stranka u nekom momentu izaći sa podrškom javnih ličnosti, koju je najavio sam Aleksandar Vučić. Sačuvaće se i neke važne teme ili neka važna obećanja, možda čak i neka važna poseta koja se može desiti, a koja bi bila od velike koristi za vladajuću stranku. Stranke će sačuvati i deo negativne kampanje za ovih 15-ak dana, zato što negativna kampanja može uticati na birače – rekao je Klačar.

Kada je reč o porukama koje politički akteri tokom kampanje šalju biračima, Klačar ocenjuje da su one različite i konfrontirajuće i pojašnjava da se SNS usredsredila na teme sa socijalno-ekonomskim elementima i da veliki prostor političkog programa posvećuje planovima za budućnost.

– SNS uglavnom komunicira svoja dostignuća koja su do sada uradili i komunicira ono što je najvažnije za neku skorašnju budućnost. Tu se negde na prvo mesto izdvajaju povećanja plata i penzija, različite vrste socijalne pomoći, Ekspo 2027 – naveo je Klačar.

“SPS na poznatom terenu”

Što se tiče poruka koje SPS šalje biračima, Klačar navodi da je ta stranka ostala na poznatom terenu tema, koje su bliske penzionerima i starijim ljudima, a koje imaju, kako je rekao, neku vrstu socijalističke estetike, dodajući da se bavi i pitanjem Kosova i Metohije.

Kada je reč o temama koje su zastupljene u programima opozicionih stranaka, Klačar navodi da su u fokusu stranaka okupljenih oko liste Srbija protiv nasija pitanja borbe protiv nasilja, bezbednost, kritika vlasti, dok su desno orijentisane dale prioritet temi Kosova i Metohije, a bave se i pitanjima poljoprivrede, porodice, kao i nekim socijalnim temama.

“Neopredeljeni važan faktor”

Na pitanje koliko ima neodlučnih birača u Srbiji i na koji način politički akteri mogu da utiču na njihov izbor, Klačar navodi da ne postoje precizni podaci o njihovom broju, ali da ne može da ih ima puno, jer politička kampanja u Srbiji traje godinu i po dana, zbog čega je većina birača već opredeljena.

Sa druge strane, Klačar ističe da političke stranke ipak moraju da vode računa o tome da svoje sadržaje prilagode neodlučnim biračima i da ih plasiraju putem određenih alata komunikacije, jer su i oni važan faktor koji utiče na ishod rezultata koji se odnose na sve stranke.

– Stranke bi trebalo da imaju u vidu da će, iako je većina birača u Srbiji već opredeljena, oni neodlučni odluku doneti na osnovu onoga što im se u kampanji nudi. Oni jesu važan faktor, ali oni nisu homogena grupa u smislu da su to birači koji će se prebaciti na jednu stranu. Dakle, ti birači koliko god da ih ima pripadaju nekim različitim strankama, imaju neke različite dileme i stranke moraju da se potrude da iz njih izvuku svoj rezervoar glasa – rekao je on.

“Očekujem pristojnu izlaznost”

Na pitanje kakvu izlaznost očekuje na ovim izborima, da li će biti manja ili veća u odnosu na prethodne, Klačar navodi da se to ne može precizno reći, ali da se može očekivati da bude relativno pristojna, a to je u Srbiji ona koja je veća od 53-54 odsto.

– U Srbiji je svaka izlaznost koja je veća od 53-54 odsto dobra izlaznost, jer to u praksi, kada isključimo dijasporu, znači zapravo da je na biračkim mestima izašlo verovatno više od 60 ili 65 odsto birača. Kolika će biti precizno, nemoguće je znati dok se ne urade neka istraživanja u poslednjih pet ili deset dana – rekao je Klačar.

Komentarišući to što sada političari više koriste društvene mreže da bi se obraćali biračima, Klačar podseća da su se u Srbiji društvene mreže prvi put ozbiljno koristile u kampanji 2012. godine i da se sa svakim narednim izborima njihova popularnost povećavala, ali da televizija kao medij i javni događaji ostaju najvažniji načini komunikacije koje biraju stranke.

– Televizija je i dalje važna u Srbiji, direktna komunikacija je i dalje važna, ali meni se čini da još uvek nije iskorišćen potencijal na internetu i na društvenim mrežama – rekao je on.

Političari koji u kampanji koriste Fejsbuk , objašnjava Klačar, zapravo se obraćaju različitim starosnim grupama, ako biraju Instagram, ciljna grupa su im mladi i ženska populacija, a oni koji se odlučuju za TikTok obraćaju se biračima mlađim od 30 godina, odnosno onima koji imaju između 19 i 24 godine.

(Tanjug)

pročitaj više

Srbija

Revolucija u zdravstvu: Prepolovljena lista čekanja za magnetnu rezonancu

Objavljeno

-

Lista čekanja za magnetnu rezonancu je prepolovljena rečeno je danas na konferenciji za novinare u Palati Srbija na kojoj je predstavljena platforma za jedinstvenu listu. U Beogradu je bilo 7.000 ljudi na listi čekanja, a sa analizom putem softvera prepolovljeno je na 3.500.

Ministarka Grujičić navela je da će od danas zaživeti softver za razdvajanje onih pacijenata koji su hitni i onih na regularnoj kontroli.

– Ovo je potpuna novina i kasnije ćemo ga koristiti za sve ostale liste čekanja. Sledeće je prvo kompjuterizovani skener. Ideja je da se prečešljaju sve liste čekanja i videli smo da je 20 pacijenata bilo zakazano na dva mesta istovremeno – istakla je ministarka.

Platforma omogućava kontrolu broja pregleda na svakom aparatu. Za početak će obuhvatiti Beograd, pa Kragujevac, i Niš a onda Vojvodina.

– Ukoliko neko bude čekao nakon ovoga neka se javi Ministarstvu, a direktori će za to odgovarati. Svaki dan ćemo znati koliko je pregleda urađeno za 12 sati rada. Svaka magnetna može da uradi 24 pregleda. Dijagnostika do kraja 2024. biće potpuno sređena uz pomoć ovog softvera – kaže Grujičić.

pročitaj više

U TRENDU